Publicatie verlenging

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de beslistermijn voor de vergunningaanvraag voor het plaatsen van een tijdelijk reclamebord op het adres Bergstraat 50 te Goirle met zes weken te verlengen. De reden voor dit besluit is, dat beoordeling van de aanvraag in het kader van zorgvuldigheid meer tijd vraagt.

 

Het voornoemde besluit is op 13 december 2021 verzonden aan de aanvrager.

 

Naar boven