Besluitenlijst college 9 december 2021 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 9 december 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Beleidsregel subsidie naleving controleplicht

coronatoegangsbewijzen (CTB) voor de evenementenbranche, horeca, sportverenigingen, culturele instellingen en wijkcentra

Het college heeft besloten om de ‘Beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB) voor de evenementenbranche, horeca, sportverenigingen, culturele instellingen en wijkcentra’ vast te stellen. Daarnaast heeft het college besloten om een deel van de ontvangen uitkering van het Rijk te gebruiken om tot en met 31 december 2021 extra Boa toezicht in te kopen voor een bedrag van maximaal €10.000.

 

Naar boven