Verordening Herdenkingsfonds

 

 

De gemeenteraad van Hardenberg heeft in zijn vergadering van 7 december 2021 de Verordening Herdenkingsfonds vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022.

Tegelijkertijd wordt de Verordening Herdenkingsfonds 2001 ingetrokken.

Deze verordening is/wordt bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad van 15 december 2021.

Het betreffende gemeenteblad is te raadplegen door op de gemeentelijke website (www.hardenberg.nl) ‘Gemeente’, vervolgens ‘Organisatie’ en dan ‘Verordeningen’ aan te klikken. Vervolgens kunt u de daar (onder Bekendmaking) aangegeven link elektronisch gemeenteblad aanklikken.

Verder kan een papieren versie van de verordening worden ingezien in het gemeentehuis van Hardenberg, bij de Publieksdienst. Tegen betaling van de kosten is een afschrift verkrijgbaar. Inlichtingen over de verordening kunt u krijgen bij mevrouw Petra Mulder van de afdeling Concernstaf (telefoon: 14 0523).

Naar boven