Aanvraag terrasvergunning voor de Koffiemolen aan Ritsevoort 26 te Alkmaar

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

1811DN26

Ingediende aanvraag voor een terrasvergunning

Burgemeester van Alkmaar maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een terrasvergunning hebben ontvangen:

Ritsevoort 26 Alkmaar: terrasvergunning de Koffiemolen Alkmaar Datum ontvangst: 2 december 2021.

Zaaknummer: 0000266353

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Wilt u toch een aanvraag inzien dan kan dit alleen op verzoek via onze website met vermelding van het zaaknummer en het adres waar de aanvraag over gaat.

Naar boven