Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 4493Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning De Mirandalaan 9 1079PA Amsterdam

De Mirandalaan 9, 1079PA: voor het plaatsen van een permanente antennemast van 40 meter hoog ten behoeve van mobiele telecommunicatie, ingekomen 24 november 2020. Dossiernummer Z2020-Z055777 / OLO-nummer 5624989.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.