Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 44848Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Dalerveltweg 3 6171 RN te Stein (O2021-028\0971167063)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-028\0971167063, ingekomen op 8 februari 2021 voor het kappen van een dode boom gelegen aan Dalerveltweg 3, 6171 RN te Stein.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit:

  • Kappen

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.