Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 4461Overige overheidsinformatieUitschrijving Landelijk Register Kinderopvang

Burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld maken bekend dat op grond van artikel 8 van het Besluit register kinderopvang per 1 januari 2021 buitenschoolse opvang st. chr. Kindcentra De Drieslag, locatie Willem van Oranjeschool, met registratienummer 796906890, gevestigd aan de Lange Voren 88 te Barneveld uit het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd.

 

 

Barneveld, 4 januari 2021