Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2021, 44463Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Gulpen-Wittem - Aanvragen van een vervangende stempas

De burgemeester van Gulpen-Wittem maakt bekend dat voor de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te houden op woensdag 17 maart 2021, het volgende van toepassing is:

 

Om overal binnen de gemeente Gulpen-Wittem te kunnen stemmen heeft u een stempas ontvangen. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen.

 

Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen.

Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u op twee manieren een vervangende stempas aanvragen.

A. SCHRIFTELIJK VERZOEK

 

  • 1.

    Middels een schriftelijk verzoek kunt u een vervangende stempas aanvragen.

  • 2.

    Het verzoekschrift dient u uiterlijk op 12 maart 2021 in te dienen bij de burgemeester van de gemeente, waar u op de dag van de kandidaatstelling (1 februari 2021) als kiezer bent geregistreerd.

B. MONDELING VERZOEK

In plaats van een schriftelijk verzoek te doen, kunt u bij afdeling Klant Contact Centrum in persoon mondeling een vervangende stempas aanvragen. Dit kan geschieden tot 12 maart 2021 tot 17:00 uur.

Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

 

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee 

(bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

 

Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling Klantservice van de gemeente, Willem Vliegenstraat 12 te Gulpen.

 

Plaats: Gulpen

Datum: 28-01-2021

De burgemeester voornoemd,

Ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens