Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2021, 44457Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Gulpen-Wittem - Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

De burgemeester van Gulpen-Wittem maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

 

A. SCHRIFTELIJK VERZOEK

 • 1.

  Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.

 • 2.

  Het verzoekschrift moet uiterlijk op 12 maart 2021 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (1 februari 2021) als kiezer is geregistreerd.

 • 3.

  Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.

 • 4.

  Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

   

B. MONDELING VERZOEK

 • 1.

  Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn stempas vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (1 februari 2021) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot 12 maart 2021 tot 17:00 uur.

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn kiesrecht aanmelden in elk stembureau in Nederland.

Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling Klantservice van de gemeente.

 

Plaats: Gulpen

Datum: 28-01-2021

 

De burgemeester voornoemd,

Ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens