Kennisgeving besluit op omgevingsvergunning, Teunestraat 4, 6011 RZ te Ell

Burgemeester en wethouders van Leudal maken bekend dat zij de omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van een bouwwerk (nieuwbouw woning) op locatie Teunestraat 4, 6011 RZ te Ell.

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder zaaknummer 2021-020668. Het besluit is op 3 december 2021 verzonden.

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt de gemeente laten weten dat u het niet eens bent met het besluit. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als het besluit tegen uw belangen ingaat. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer.

De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 4 december 2021 en bedraagt 6 weken. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over het besluit in het gemeentehuis bekijken. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier of telefoonnummer (0475) 85 90 00.

Naar boven