Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Paltrokmolen 28 in Numansdorp

De gemeente heeft op 2 december 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-01561 voor een omgevingsvergunning op locatie Paltrokmolen 28 in Numansdorp te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Het bouwen van een woning

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u een bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor meer informatie over de procedure en voor het inzien van de aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen via info@gemeentehw.nl of telefoonnummer 088 - 647 36 47.

Naar boven