Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Griendweg 43 in 's-Gravendeel

De gemeente heeft op 1 december 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-02229 voor een omgevingsvergunning op locatie Griendweg 43 in 's-Gravendeel. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Het bouwen van 20 bedrijfsunits

  •  

    Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan

  •  

    Het maken ,hebben of veranderen van een uitweg of het veranderen van het gebruik daarvan

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn enkel digitaal beschikbaar en kunnen per email worden verstuurd. U kunt hiervoor een bericht sturen aan:omgevingsvergunning@gemeentehw.nl. Vermeld in de email het zaaknummer en locatie.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard, postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 2 december 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure en het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via info@gemeentehw.nl of telefoonnummer 088-647 36 47.

Naar boven