Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning spoordijkstraat en tubantiasingel/schuttersveld

Op 8 november 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning : het vellen van 71 bomen t.b.v de aanleg van de F 35, op locatie spoordijkstraat en tubantiasingel/schuttersveld. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer V-2021-6672. De aanvraag betreft:

  • Kap

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via vergunning@enschede.nl of telefoonnummer 053 4817100.

Naar boven