Toestemming voor het plaatsen van een kerstboom op de groenstrook van het Prinses Amaliaplantsoen te Alkmaar

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

Verleende vergunning plaatsen kerstboom

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat zij de volgende vergunning voor het plaatsen van een kerstboom hebben verleend:

op de groenstrook van het Prinses Amaliaplantsoen: het plaatsen van een kerstboom

Zaaknummer: 0000262795

Niet eens met dit besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken. Op onze website kunt u lezen hoe u online of per post uw bezwaar kunt indienen. Uw bezwaarschrift moet vóór 06 januari 2022 zijn ontvangen.

Naar boven