Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Branding 6 te Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

1822EG6

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Branding 6 Alkmaar: het plaatsen van een dakkapel Datum ontvangst: 19 november 2021.

Zaaknummer: 0000261217

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Wilt u toch een aanvraag inzien dan kan dit alleen op verzoek via onze website met vermelding van het zaaknummer en het adres waar de aanvraag over gaat.

Naar boven