Aanvraag om omgevingsvergunning

Kerkstraat 10 te Riel

Het kappen van vijf bomen (ontvangen 21-11-2021)

Het college maakt bekend dat bovenstaande aanvraag om omgevingsvergunning is ontvangen. De aanvraag is in te zien bij team Leefomgeving en economie. Bezwaren kunt u pas indienen nadat de omgevingsvergunning is verleend en is toegezonden aan de aanvrager.

 

Naar boven