Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Perengaard 18 t/m 34 (even) en 77 t/m 95 (oneven) in Nieuw-Beijerland

De gemeente heeft op 25 november 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-02283 voor een omgevingsvergunning op locatie Perengaard 18 t/m 34 (even) en 77 t/m 95 (oneven) in Nieuw-Beijerland. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Het bouwen van 19 woningen

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn enkel digitaal beschikbaar en kunnen per email worden verstuurd. U kunt hiervoor een bericht sturen aan:omgevingsvergunning@gemeentehw.nl. Vermeld in de email het zaaknummer en locatie.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard, postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 26 november 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure en het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via info@gemeentehw.nl of telefoonnummer 088-647 36 47.

Naar boven