Gemeente Zeewolde, verlengde beslistermijn omgevingsvergunning, Biotoop 92, het plaatsen van een schuur met veranda en het vervangen van kozijnen

Wij hebben voor de op 5 september 2021 ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schuur met veranda en het vervangen van kozijnen op locatie Biotoop 92 de beslistermijn verlengd tot 8 januari 2022. De aanvraag heeft dossiernummer: 21Z0001372.

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 1 december 2021 ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. In verband met de Corona maatregelen verzoeken wij u, om voor uw bezoek aan het gemeentehuis, de website te raadplegen.

Naar boven