Dotterbloemstraat 19 in Landhorst (omgevingsvergunning)

Op 25 november 2021 is deze omgevingsvergunning verzonden naar de aanvrager voor het realiseren van een carport (bouwen).

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U dient binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager verzonden is, bezwaar in bij burgemeester en wethouders, postbus 40, 5845 ZG Sint Anthonis.

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift tegen een besluit schort de werking van dat besluit niet op. Dit betekent dat de vergunninghouder gebruik mag maken van zijn vergunning. Om dit tegen te gaan, kunt u een voorlopige voorziening vragen. De rechter beslist of er redenen zijn om de vergunning te schorsen. U vraagt een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/ (DigiD noodzakelijk).

Meer informatie

Voor informatie kunt u terecht bij het cluster VTH, telefoonnummer (0485) 38 88 88.

Naar boven