Gemeente Aalten - apv melding collecte

De volgende apv melding is binnengekomen.

 

Afzender: St. Diaconale Hulpverlening i.s.m. Meedoenpact

Activiteit: collecte

Locatie: gemeente Aalten

Datum/periode: 9 t/m 16 december 2021

 

Meldingen zijn ter kennisname. De bezwaar- en beroepsprocedure is hierop niet van toepassing.

Naar boven