Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Parallelweg 19 7161AE Neede

Op 15 november 2021 is een aanvraag ontvangen voor het aanpassen van de in/uitrit op locatie Parallelweg 19 7161AE Neede. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 244120. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

omgevingsvergunning

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@gemeenteberkelland.nl of telefoonnummer 0545-250250.

Naar boven