Ontwerpbesluit WA-21-0250, Dinxperlosestraatweg 70 te Aalten

Burgemeester en wethouders van Gemeente Aalten maken bekend, dat zij voornemens zijn de omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbesluit opgesteld.

 

Zaaknummer: WA-21-0250

Omschrijving: nieuwbouw van opslagruimte

Locatie: Dinxperlosestraatweg 70 te Aalten

Datum ontwerpbesluit: 29-11-2021

 

Zienswijze

Iedereen kan zienswijzen naar voren brengen. Dit kan binnen zes weken vanaf het moment dat het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Schriftelijk gemotiveerde zienswijzen stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 119, 7120 AC Aalten. U kunt ook mondeling zienswijzen naar voren brengen. Als u dit wilt, neemt dan contact op met de behandelend ambtenaar voor een afspraak.

 

Vragen

Heeft u nog vragen? Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via gemeente@aalten.nl of telefoonnummer 0543-493333.

Burgemeester en wethouders van Gemeente Aalten maken bekend, dat zij voornemens zijn de omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbesluit opgesteld.

 

Zaaknummer: WA-21-0250

Omschrijving: nieuwbouw van opslagruimte

Locatie: Dinxperlosestraatweg 70 te Aalten

Datum ontwerpbesluit: 29-11-2021

 

Zienswijze

Iedereen kan zienswijzen naar voren brengen. Dit kan binnen zes weken vanaf het moment dat het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Schriftelijk gemotiveerde zienswijzen stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 119, 7120 AC Aalten. U kunt ook mondeling zienswijzen naar voren brengen. Als u dit wilt, neemt dan contact op met de behandelend ambtenaar voor een afspraak.

 

Vragen

Heeft u nog vragen? Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via gemeente@aalten.nl of telefoonnummer 0543-493333.

Naar boven