Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning – thv Noordstraat 5 in Terneuzen

 

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Terneuzen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten op 18 november 2021 dat de aanvraag met zaaknummer W-AOV210548 voor het plaatsen van een digitaal informatiesysteem, op de locatie thv Noordstraat 5 in Terneuzen, vergunningsvrij uitgevoerd mag worden.

 

Terneuzen, 24 november 2021

 

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

J.G. (Jan) Princen, gemeentesecretaris,

 

H.J.A. (Erik) van Merrienboer, burgemeester

 

 

 

Naar boven