Melding voor het veranderen van de inrichting (liander nv) aan Trappenberglaan 48 te Rijnsburg

Het college heeft onderstaande melding(en) ontvangen (Artikel 8.40 Wet milieubeheer):

Locatie

Omschrijving

Trappenberglaan 48 Rijnsburg

het veranderen van de inrichting (liander nv)

Bovenstaande melding(en) hebben een informatief karakter, er is geen bezwaar mogelijk.

Indien gewenst kan op het gemeentehuis een toelichting worden gegeven op deze stukken.

Naar boven