Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 42295Beschikkingen | afhandelingKennisgeving tweede verlenging van de verleende standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen van 1 februari t/m 28 februari 2021 op maandag t/m zondag van 09.00 tot 20.00 uur, Noordplein te Roelofarendsveen, GV 22836

verzenddatum: 9 februari 2021

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een bezwaarschriftindienen bij de burgemeester c.q. burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. U kunt een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter methet verzoek tot schorsing van het besluit, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van hetingediende bezwaarschrift moet meegezonden worden.