Aanvraag vergunning voor het vervangen van de bestaande overheaddeur, en het plaatsen van een nieuwe loopdeur en overheaddeur aan Scheepmakerstraat 61 te Katwijk

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Ingekomen omgevingsvergunning

Locatie

Omschrijving

Datum indiening

Postcode

Scheepmakerstraat 61 Katwijk

het vervangen van de bestaande overheaddeur, en het plaatsen van een nieuwe loopdeur en overheaddeur

28-10-21

2222 AB

Vragen over bouwplannen?

U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Voor het inzien van een bouwdossier kunt zich alleen digitaal melden via onze website https://www.katwijk.nl/wonen-en-verbouwen/bouwen-en-verbouwen/bouwdossier-inzienouwdossier inzien | Gemeente Katwijk.

Naar boven