Wet Milieubeheer Openbare Kennisgeving

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel maakt bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen:

 

• Gemeente Meppel, Grote Oever 26, 7941 BJ Meppel. De melding heeft betrekking op het veranderen van het stadskantoor aan de Grote Oever 26 in Meppel. De verandering betreft het huisvesten van een politiepost in het bestaande stadskantoor van de gemeente Meppel.

 

 

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

 

Naar boven