Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Boslaan 8 in Hapert, uitbreiden en verbouwen van een woning en het kappen van twee bomen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen is:

Locatie:

Boslaan 8 in Hapert

Omschrijving:

uitbreiden en verbouwen van een woning en het kappen van twee bomen

Ontvangstdatum:

18 november 2021

Zaaknummer:

BLA-2021-1359

Onderdelen:

  • Bouwen

  • Kappen

  • Afwijken bestemmingsplan

 

De aanvraag om vergunning ligt niet ter inzage en hiertegen bestaat geen bezwaarmogelijkheid.

 

Vragen?

Hebt u vragen die betrekking hebben op omgevingsvergunningen, bouwzaken, evenementen, standplaatsen, reclame of milieu? Of wilt u (ontwerp)vergunningen inzien? Dan kunt u via onze website onder ‘Afspraak maken’ een contactformulier invullen waarop u uw vraag kunt stellen. Wij nemen dan contact met u op en maken zo nodig met u een afspraak of zorgen dat de stukken voor u klaarliggen. Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken.

Naar boven