Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-11-2021 gepubliceerd door Vijfheerenlanden. De publicatie is van het type verkeersbesluit of -mededeling en heeft als identifier "gmb-2021-419458".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Citeertitel Gemeente Vijfheerenlanden - Realisatie gehandicaptenparkeerplaats - Langeweg Vianen
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Vijfheerenlanden
Gebiedsmarkering (Punt) Locatie
Identifier gmb-2021-419458
Jaargang 2021
Maker Vijfheerenlanden
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-VB-Web-CB/4.13/xml/MC-DRP-VB-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2021-11-23
Publicatienummer 419458
Referentienummer zaaknummer 351155
Subrubriek verkeersbesluit of -mededeling
Taal nl
Titel Gemeente Vijfheerenlanden – verkeersbesluit – Aanleg gehandicaptenparkeerplaats, Langeweg, Vianen
Type verkeersbesluit plaatsing of verwijdering van verkeerstekens
Type verkeersbesluit maatregel(en) tot wijziging van de inrichting van de weg
Uitgever Vijfheerenlanden
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 12 van het BABW
Vereiste van besluit Wegenverkeerswet 1994, art. 15, lid 1
Verkeersborden E6
Wegcategorie Gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto
Weggebruiker bestuurders van een ongelede vrachtwagen of ongelede autobus
Weggebruiker bestuurders van een gelede vrachtwagen

Op de kaart