Kennisgeving termijnverlenging 2021-000801, Twijver 48, 1606BW Venhuizen

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Twijver 48, 1606BW Venhuizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beslistermijn op de volgende aanvraag met zes werken verlengd:

Locatie: Twijver 48, 1606BW Venhuizen

Voor: intern uitbreiden van de winkel

Datum besluit: 18 november 2021

Bezwaar

Bezwaar maken is alleen mogelijk tegen het besluit dat de beslistermijn is verlengd. Inhoudelijk bezwaar maken kan op een later tijdstip.

Informatie over het besluit

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven