Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, Kanaalstraat 125 in Lisse, Kenmerk Z-21-211931, het wijzigen van het gebruik op de begane grond van kantoor naar wonen

De gemeente heeft op 16 november 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-1028 voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik op de begane grond van kantoor naar wonenop locatie Kanaalstraat 125 in Lisse te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken.

 

Vragen

Voor meer informatie over het besluit en het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met uw gemeente via telefoonnummer 14 0252. Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Naar boven