Kennisgeving intentieovereenkomst inzake `perceel Ds. H. Pollaan 1' in Werkhoven

De gemeente heeft op 15 november 2021 een intentieovereenkomst gesloten met E.M. Hogendoorn en G. Oskam betreffende de ontwikkeling van een woningbouwplan op het perceel Ds. H. Pollaan 1 in Werkhoven.

Toelichting

Deze intentieovereenkomst wordt gesloten voor de startfase van de gewenste herontwikkeling. Dat wordt in de overeenkomst de ‘vooroverlegfase’ genoemd. Die fase omvat het opstellen van een vooroverlegplan door de initiatiefnemers dat voorafgaat aan een definitief bouwplan. Deze overeenkomst bevat de gemeentelijke voorwaarden en eisen ten aanzien van de gewenste ontwikkeling en planvorming en het kostenverhaal in deze Vooroverlegfase. Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Naar boven