Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Muldersweg 94

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen. De publicatie van de ingediende aanvraag heeft enkel een informatief karakter.

Datum ingekomen: 11 november 2021

Intern kenmerk: 2021OG0701-01

Omschrijving project: het plaatsen van 2 dakopbouwen

Locatie: Muldersweg 94

Postcode: 4871 KH

U kunt geen bezwaar maken tegen een aangevraagde vergunning. Dit is pas mogelijk nadat wij een besluit hebben genomen.

Naar boven