Gemeenteblad van Brunssum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrunssumGemeenteblad 2021, 4022Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning kappen, Carel Fabritiusstraat 2, Brunssum

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum maakt bekend dat zij op 24 december 2020 een aanvraag voor een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft ontvangen voor de activiteit kappen, het betreft het kappen van een haagbeuk, op het adres Carel Fabritiusstraat 2 te Brunssum, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Dossiernummer: 20430

Besluitvorming

Over deze aanvraag heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. U kunt daarom nog niet reageren.

Inzage

U kunt deze aanvraag inzien door contact op te nemen met het Klant Contact Centrum, telefoonnummer: 045 5278555. Ook kunt u vragen om digitale toezending van (delen van) de aanvraag. U dient hiervoor het digitale formulier ‘Opvragen gegevens naar aanleiding van openbare bekendmaking’ in te vullen.

Het digitaal toezenden van de aanvraag is kosteloos, tot het moment waarop de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden, dat wil zeggen definitief verleend of geweigerd is. Wilt u ná het onherroepelijk worden van de vergunning stukken toegestuurd krijgen, dan worden daarvoor legeskosten inrekening gebracht.