Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 40182Beschikkingen | afhandelingEuropaplein (Oostzijde), Amsterdam - plaatsen 3 beelden

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen.

De beslistermijn is verlengd met zes weken.  De aanvraag betreft het plaatsen van 3 beelden bestaande uit meerdere objecten op de locatie Europaplein (Oostzijde) tussen de Rooseveltlaan en de President Kennedylaan te Amsterdam.  Aanvrager: Stadsdeel Zuid (Gemeente Amsterdam) Zaaknummer: 10057614

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier

Alle stukken inzien? Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.