Openbare kennisgeving inzake de geregistreerde aanduidingen van een politieke groepering en de namen van de gemachtigden van deze groepering en hun plaatsvervangers

 

 

Het Centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Veere maakt ingevolge artikel G3, vijfde lid, van de Kieswet, bekend dat ten behoeve van deze verkiezing de volgende aanduiding van een politieke groepering is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel G3, eerste lid, van de Kieswet en dat als gemachtigde van deze groeperingen en zijn plaatsvervanger de volgende personen zijn aangewezen:

 

Aanduiding: HART VOOR VEERE (HVV)

Gemachtigde: J.Y.W. Steketee

Plaatsvervanger: S. van Kervinck

 

In het register zijn de volgende aanduidingen opgenomen:

1. Dorpsbelangen en Toerisme Veere (DTV)

2. OPA Veere

3. HART VOOR VEERE (HVV)

 

Plaats: Domburg

Datum: 4 november 2021

 

De voorzitter van het Centraal stembureau,

Drs. R.J. van der Zwaag

Naar boven