Gemeenteblad van Diemen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DiemenGemeenteblad 2021, 39624Plannen | ruimtelijkVoorbereidingsbesluit Bergwijkpark 2021

De gemeenteraad van Diemen heeft in zijn vergadering van 28 januari 2021 verklaard dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor Bergwijkpark. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 12 februari 2021 en ligt met ingang van die dag ter inzage in het gemeentehuis, D.J. den Hartoglaan 1 te Diemen. Het voorbereidingsbesluit is via identificatienummer NL.IMRO.0384.VB4bergwijkpark-VG01 eveneens te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.