Verkiezingen gemeenteraad kandidaatstelling

De burgemeester van Alkmaar maakt het volgende bekend:

 

 • 1.

  Op 31 januari 2022 is de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente. Op die dag kunnen bij het Centraal Stembureau van de gemeente van 9.00 tot 17.00 uur de lijsten van kandidaten worden ingeleverd.

 • 2.

  De benodigde formulieren zijn verkrijgbaar bij Team Verkiezingen van de gemeente:

  • -

   de lijsten van kandidaten (model H 1)

  • -

   de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)

  • -

   de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)

  • -

   de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2)

  • -

   de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)

 • 3.

  Meer informatie vindt u op www.alkmaar.nl/verkiezingen.

Plaats: Alkmaar

Datum: 1 november 2021

De burgemeester voornoemd,

A.M.C.G. Schouten

Naar boven