Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 3 woonunits voor seizoensmedewerkers aan Kalkhofseweg ong. te Haps

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor: het plaatsen van 3 woonunits voor seizoensmedewerkers (zaaknr.: Z/21/291600)

Locatie: Kalkhofseweg ong. te Haps

kad. bekend gemeente Cuijk, (postcodegebied xxxx)

sectie K, nr. 03398

Datum ontvangen: 2 november 2021

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0485 396 600

Naar boven