Vergunning geweigerd voor het verbouwen van een woon-/winkelpand tot woonpand en berging aan Kaneelstraat 16 en 18 te Cuijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd:

Voor: het verbouwen van een woon-/winkelpand tot woonpand en berging (zaaknr.: Z/21/282787)

Locatie: Kaneelstraat 16 en 18, 5431 DX Cuijk

Datum verzending: 28 oktober 2021

U kunt de beschikking inzien gedurende zes weken na datum van verzending bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

Binnen 6 weken na de dag van de verzenddatum van de weigering omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk Postbus 7, 5360 AA Grave.

Gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost Brabant, Postbus 90125 te (5200 MA) ’s-Hertogenbosch. Voor meer informatie over maken van bezwaar verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

Naar boven