Kennisgeving ontvangst aanleg gesloten bodemenergiesysteem op locatie Boswachter Neefsstraat 14 in Rijsbergen

Op 27 september 2021 heeft de gemeente Zundert een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Boswachter Neefsstraat 14 in Rijsbergen. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z21-005321

De melding betreft de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem.

De melding is inmiddels beoordeeld en akkoord bevonden.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie melding Z21-005321 of u kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076-5995600.

Naar boven