Ontwerp Beleidskader Zon op Land ter inzage

 

We zijn zuinig op ons landschap, maar we willen ook een energieneutrale gemeente Veere zijn in 2050 en burgers en bedrijven mogelijkheden bieden om energieneutraal te worden. We zijn daarom van plan iets ruimere mogelijkheden te bieden voor zonneparken op land.

Het Ontwerp Beleidskader Zon op Land ligt ter inzage van 3 november t/m 14 december 2021. De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg en staan ook op www.veere.nl/zon-op-land.

Inwoners en belanghebbenden kunnen in deze inzageperiode een zienswijze indienen over het ontwerpbeleid. Dat kan mondeling of schriftelijk met vermelding van uw naam en adres en motivering. U kunt deze via email sturen naar gemeente@veere.nl, via post naar Gemeente Veere, Postbus 1000, 4357 ZV Domburg. Of u kunt een afspraak maken voor een mondelinge zienswijze via onderstaande contactpersonen.

Deze zienswijzen betrekken we bij het definitieve voorstel aan de gemeenteraad.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Minderhoud 0118-555442 of mevr. Geldof-de Vries 0118- 555 461.

 

Domburg, 3 november 2021,

Burgemeester en wethouders van Veere

 

 

 

Naar boven