Melding Besluit Uniforme Bodemsanering Wet bodembescherming Waalbandijk 10H, Nijmegen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen heeft een melding ontvangen van voorgenomen werkzaamheden ter hoogte van de Waalbandijk 10H in Nijmegen. Hier wordt een sleuf gegraven om werkzaamheden te kunnen uitvoeren aan kabels en leidingen die in de bodem liggen. Het werk vindt plaats in verontreinigde grond en wordt daarom uitgevoerd volgens het Besluit Uniforme Saneringen (BUS).

De te graven sleuf heeft een lengte van circa 38 meter en een diepte van maximaal 1 m-mv. De vrijkomende grond wordt naast de sleuf geplaatst onder toezicht van een milieukundig begeleider. Na afloop van het werk aan de kabels en leidingen, wordt alle grond weer in de bodem teruggeplaatst. Hierbij wordt dezelfde volgorde gehanteerd als voorafgaand aan de werkzaamheden.

De werkzaamheden kunnen op 29 november 2021 starten, tenzij het college daarvoor aangeeft dat de melding niet voldoet aan de eisen van het BUS. U kunt het college erop wijzen als de voorgenomen werkzaamheden volgens u niet voldoen aan de eisen van het BUS. U kunt de melding digitaal inzien door gebruik te maken van de volgende link: http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/Document/DownloadOne?documentNr=D211239787

Om uw reactie te geven, kunt u bellen met de heer R. Echten van Bureau Archeologie en bodemkwaliteit, telefoon (06) 2568 3513. U kunt ook een e-mail sturen naar r.echten@nijmegen.nl. U moet uw reactie voor 19 november 2021 indienen.

Naar boven