Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Moleneind 46 te Kortenhoef

De gemeente Wijdemeren heeft op 29 oktober 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op de locatie Moleneind 46 te Kortenhoef te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken (zaaknummerZ.67113).

De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Het verlengen van de beslistermijn is geen besluit waartegen bezwaar of beroep kan worden ingediend.

Naar boven