Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2021, 38700Beschikkingen | aanvraagGemeente Beesel - Aanvraag omgevingsvergunning kappen van 10 bomen aan de Parklaan in Reuver

Op 27 januari 2021 is de aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen van 10 bomen ivm herontwikkeling sociale woningbouw op het perceel Parklaan 8c (kadastraal sectie B nrs. 2376 en 4585) in 5953 BS Reuver.