Ingekomen milieumelding, Puttendijk 5 in Bergeijk, mobiel breken van puin in de periode van 09 november 2021 tot ongeveer 9 februari 2022

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2021-1357

Meldingsdatum: 19 oktober 2021

Omschrijving: Puttendijk 5 in Bergeijk, mobiel breken van puin in de periode van 09 november 2021 tot ongeveer 9 februari 2022

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven