Besluitenlijst college 21 oktober 2021 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 21 oktober 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Discussienotitie woonzorgvisie

Het college heeft de discussienotitie woonzorgvisie met bijbehorende bijlages aangeboden aan de gemeenteraad, ter bespreking tijdens de raadsontmoeting van 18 november 2021. Daarnaast heeft het college kennis genomen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein op de discussienotitie en een reactie gegeven via een reactiebrief.

 

Naar boven