Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Vianenstraat 3 te Beers

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen

Voor:  het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem.

Locatie: Vianenstraat 3, 5437 PG Beers

Datum ontvangen: 6 mei 2021

Tegen meldingen op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen kan geen bezwaar worden gemaakt.

U kunt de melding inzien bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

Naar boven