Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 3761Beschikkingen | aanvraagWabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Prinses Irenestraat 59, Amsterdam, herontwikkeling en uitbreiding kantoorpand

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvraag betreft de herontwikkeling en uitbreiding van het bestaande kantoorpand en de bouw van een parkeergarage.

Ontvangstdatum aanvraag: 29 december 2020

Aanvrager: Cityhold Prinses Coöperatief U.A.

Zaaknummer: 10036331

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Onder bekendmakingen op loket.odnzkg.nl zullen wij dan ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.