Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2021, 374131omgevingsvergunningAangevraagde omgevingsvergunning Graaf Jan van Nassaustraat 3A

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Graaf Jan van Nassaustraat 3A, 3051GD, splitsen van 2 woningen (appartementen) die in 2008 gemeentelijk zijn samengevoegd (aanvraagdatum 17-10-2021, dossiernummer OMV.21.10.00345).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.